Jednoručna baterija EVA 7116

13513307547116 Eva - Jednorucna slavina za bide


Jednoručna slavina za bide.

 minoti

 
Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7111

13513300167111 Eva - Jednorucna slavina za kadu


 Jednoručna slavina za kadu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija  

13513310797888 Eva - Jednorucna slavina za sudoperu - labud


Jednoručna slavina za sudoperu labud.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7888 - 3

13513310797888 Eva - Jednorucna slavina za sudoperu - labud


Jednoručna slavina za sudoperu labud sa tri cevi.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7112

13513307097112 Eva - Jednorucna slavina za lavabo


Jednoručna slavina za lavabo.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7117

13513311777117 Eva - Jednorucna slavina za mali protocni bojler


Jednoručna slavina za protočni bojler.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7114

13513303487114 Eva - Jednorucna slavina za sudoperu


Jednoručna slavina za sudoperu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7114 - 3

13513303487114 Eva - Jednorucna slavina za sudoperu


Jednoručna slavina za sudoperu sa tri cevi.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7114s

13513308607114 S Eva - Jednorucna slavina za sudoperu


Jednoručna slavina za sudoperu sa kratkom lulom.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7114s - 3

13513308607114 S Eva - Jednorucna slavina za sudoperu


Jednoručna slavina za sudoperu sa kratkom lulom (3 cevi).

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7113

13513305827113 Eva - Jednorucna slavina za tus kabinu


Jednoručna slavina za tuš kabinu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija EVA 7115

13513301687115 Eva - Jednorucna slavina zidna


Jednoručna slavina za zidnu montažu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J391001

j391001


Jednoručna slavina za bide.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J385001

j385001


Jednoručna slavina za sudoperu sa izvlačećim tušem.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J385003

j385001


Jednoručna slavina za sudoperu, izvlačeći tuš sa tri cevi.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J331001

j331001


Jednoručna slavina za kadu.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J341001

j341001


Jednoručna slavina za kadu sa švedskim izlivom.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J341002

j341002


Jednoručna slavina za kadu sa švedskim izlivom.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J301001

j301001


Jednoručna slavina za lavabo.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J301003

j301001


Jednoručna slavina za lavabo sa tri cevi.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J362002

j362001


Jednoručna slavina za protočni bojler sa izlivom od 150mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J362001

j362001


Jednoručna slavina za protočni bojler sa izlivom od 200mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J362003

j362001


Jednoručna slavina za protočni bojler sa izlivom od 300mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J382001

j382001


Jednoručna slavina za sudoperu sa ovalnim izlivom.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J382003

j382001


Jednoručna slavina za sudoperu, ovalni izliv sa tri cevi.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J371001

j371001


Jednoručna slavina za tuš kadu.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J321015

j321020


Jednoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 150mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J321020

j321020


Jednoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 200mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J321030

j321020


Jednoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 300mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija KING J32L001

j32l001


Jednoručna slavina za zidnu montažu sa lekarskom ručicom.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK KF12101

kf12101


Dvoručna slavina za kadu.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK KF21101

kf21101


Dvoručna slavina za lavabo.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK KF09101

kf09101


Dvoručna slavina za protočni bojler.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK KF01101

kf01101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 200mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK KF01114

kf01101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 140mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK KF03101

kf03101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 200mm U izliv.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK K12101

k12101


Dvoručna slavina za kadu.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK K21101

k21101


Dvoručna slavina za lavabo.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK K09101

k09101


Dvoručna slavina za protočni bojler.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK K10101

k10101


Dvoručna slavina za tuš kadu.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK K01101

k01101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 200mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK K01114

k01101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 140mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija KLASIK K03101

k03101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 200mm U izliv.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija NOSTALGIJA N29101

n29101


Dvoručna slavina za bide.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija NOSTALGIJA N12101

n12101


Dvoručna slavina za kadu.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija NOSTALGIJA N21101

n21101


Dvoručna slavina za lavabo.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija NOSTALGIJA N23013

n23013


Jednoručna slavina za sudoperu, lavabo sa izlivom od 130mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija NOSTALGIJA N23020

n23013


Jednoručna slavina za sudoperu, lavabo sa izlivom od 200mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija NOSTALGIJA N10101

n10101


Dvoručna slavina za tuš kadu.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija NOSTALGIJA N01101

n01101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 200mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija NOSTALGIJA N01114

n01101


Dvoručna slavina za zidnu montažu sa izlivom od 140mm.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Dvoručna baterija NOSTALGIJA N03101

n03101


Dvoručna slavina za zidnu montažu, izliv od 200mm U izliv.

Proizvođač: rosan-logo

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6889

13100528036889 Standard - Jednorucna slavina za bide


Jednoručna slavina za bide.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6910

13117535926910-Standard---Jednorucna-


Jednoručna slavina sa tuš ručicom frizerska.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6881

13100507416881 Standard - Jednorucna slavina za kadu


Jednoručna slavina za kadu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6885

13117540966885-Standard---Jednorucna-


Jednoručna slavina za lavabo STH.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 7833

13100531267833 Standard - Jednorucna slavina za mali protocni bojler


Jednoručna slavina za protočni bojler.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6884

13117520326884-Standard---Jednorucna-


Jednoručna slavina za sudoperu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 8884

13117520326884-Standard---Jednorucna-


Jednoručna slavina za sudoperu sa tri cevi.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6888

13117521226888-Standard---Jednorucna-


Jednoručna slavina za sudoperu labud.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 8888

13117521226888-Standard---Jednorucna-


Jednoručna slavina za sudoperu labud sa tri cevi.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6882 - 30

13100511006882-30 Standard - Jednorucna slavina zidna sa svedskom lulom


Jednoručna slavina za zidnu montažu sa švedskom lulom.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6883

13100525706883 Standard - Jednorucna slavina za tus kabinu


Jednoručna slavina za tuš kabinu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija STANDARD 6882

13100510356882 Standard - Jednorucna slavina zidna


Jednoručna slavina za zidnu montažu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija VENETO 8116

13100551118116 Veneto - Jednorucna slavina za bide


Jednoručna slavina za bide.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija VENETO 8111

13100549488111 Veneto - Jednorucna slavina za kadu


Jednoručna slavina za kadu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija VENETO 8112

13117544668112-Veneto---Jednorucna-sl


Jednoručna slavina za lavabo STH.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija VENETO 8114

13100550428114 Veneto - Jednorucna slavina za sudoperu


Jednoručna slavina za sudoperu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija VENETO 8113

13100550658113 Veneto - Jednorucna slavina za tus kabinu


Jednoručna slavina za tuš kabinu.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Jednoručna baterija VENETO 8115

13100549788115 Veneto - Jednorucna slavina zidna


Jednoručna slavina zidna.

Proizvođač: minoti

Opširnije...

Potkategorije