Aling coneli

Aling MODE

ALING MODE je drugaciji pristup izradi kucnih električnih instalacija sa modularnim elektroinstalacionim komponentama za ugradnju u zid

koje se mogu po želji naknadno menjati ili premeštati u postojecem sklopu ukoliko se raspored pokaže kao neadekvatan.

 

1 2  

Postavljanje modula u nosecu prirubnicuje veoma jednostavno rucnim utiskivanjem.

Sklop modula i nosece prirubnice izveden je tako da je skidanje svih modula moguce sa prednje strane bez skidanja prirubnice sa montažne kutije.

Dovoljno je skinuti taster ili blok prikljucnice i izvijacem otkaciti modul. Kod pojedinih proizvoda (regulatori, VF prikljucnice) skidanje modula se može obaviti bez uklanjanja bloka.

Prekrivna maska se postavlja bez alata jednostavnim natiskivanjem na prirubnicu.

Skidanje maske je veoma jednostavno i izvodi se izvijacem na predvidenom mestu cime se smanjuje mogucnost oštecenja.

 

Kompatibilnost sa sistemom ugradnje u zid prema medunarodnim standardima obezbedena je uvodenjem prirubnice koja nosi 1 ili 2 modula.

Ova prirubnica se postavlja u standardnu montažnu kutiju Ø60 mm uobicajeno uz pomoc stegaca ili vijaka.

Time je omoguceno da se program ALING MODE može ugradivati kod adaptacije postojecih instalacija bez ugradnje novih montažnih kutija. 

Priključnice
Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa plastičnim jezgrom

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

  art.651.0 beli blok
art.651.A antracit blok
art.651.4 crveni blok
art.651.12 zeleni blok
art.651.N narandžasti blok
 
art.651.0 art.651-a art.651.4 art.651.12 art.651.n
   

Za mreže sa UPS-om (transformator)

 

Za mreže sa zaštićenim generatorskim napajanjem

 

Za mreže sa generatorskim napajanjem preko transformatora


Priključnica dvopolna 10A/250V~ sa plastičnim jezgrom
     
art.652.0 art.652.4 devojka
art.652.0 beli blok

art.652.4 crveni blok

     
art.652.A antracit blok

Za mreže sa UPS-om (transformator)      

Priključnica telefonska RJ12 6/2
art.661.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Priključak za jednu paricu (linija),
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.661.0 belo
art.661.A antracit


Priključnica telefonska RJ12 6/6 Cat 3

 

art.664.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Za ISDN linije,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6631.0 belo
art.6631.A antracit


Priključnica komunikacijska sa Keystone modulom RJ45 8/8 Cat5e FTP
art.664.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Spajanje prema TIA/EIA ,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.664S.0 belo
art.664S.A antracit


Priključnica komunikacijska sa Keystone modulom RJ45 8/8 Cat6 FTP
art.664.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Spajanje prema TIA/EIA,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.665S.0 belo
art.665S.A antracit


Priključnica komunikacijska sa ELine modulom RJ45 Cat 6 STP
art.664.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Spajanje prema TIA/EIA
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.666S.0 belo
art.666S.A antracit


Priključnica telefonska RJ12 6/4
art.661.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Priključak za dve parice (linija + terminal),
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.663.0 belo
art.663.A antracit 


Priključnica komunikacijska sa Keystone modulom RJ45 8/8 Cat5e UTP
art.664.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Spajanje prema TIA/EIA
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.664.0 belo
art.664.A antracit


Priključnica komunikacijska sa Keystone modulom RJ45 8/8 Cat6 UTP
art.664.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Spajanje prema TIA/EIA ,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.665.0 belo
art.665.A antracit


Priključnica komunikacijska sa ELine modulom RJ45 Cat 6

 

art.664.0

- Usaglašeno sa IEC 60603 - 7,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Spajanje prema TIA/EIA ,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.666.0 belo
art.666.A antracit


Priključnica komunikacijska sa ELine modulom EC7 Cat 7 STP
art.666M

- Mogućnost korišćenja za multimedijalne komunikacije,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.666M.0 belo
art.666M.A antracit

Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa plastičnim jezgrom i poklopcem

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.653.0 beli blok
art.653.A antracit blok
art.653.0T beli blok/transparentni poklopac
art.653.AT antracit blok/transparentni poklopac

 

   
653.O 653.A 653.OT 653.AT

Keystone nosač
art.6519.0

- Modul širine 22,2 mm za nošenje Keystone konektora,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6519.0 belo
art.6519.A antracit


Priključnica antenska TV za individualne sisteme IEC M 9,5mm/F
art.6621.0

- Za prenos audio i video signala,
- Montaža kabla preko BNC konektora,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6621.0 belo
art.6621.A antracit

 


Priključnica antenska TV završna IEC M 9,5mm
art.6621.0

- Usaglašeno sa IEC 60169-2 - muški konektor,
- Montaža antenskog kabela preko vijčane veze,
- Prigušenja signala cca 5dB,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6623.0 belo
art.6623.A antracit


Priključnica antenska TV prolazna IEC M 9,5mm
art.6625.0

- Usaglašeno sa IEC 60169-2 - muški konektor,
- Montaža antenskog kabela preko vijčane veze,
- Prigušenja signala cca 10dB,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6625.0 belo
art.6625.A antracit


Priključnica audio/video BNC/BNC
art.6628.0

- Za prenos audio i video signala,
- Montaža kabla preko BNC konektora,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6628.0 belo
art.6628.A antracit


ELine nosač
art.6519.0

- Modul širine 22,2 mm za nošenje ELine konektora
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.65190.0 belo
art.65190.A antracit


Priključnica antenska FM za individualne sisteme IEC F 9,5mm/F
art.6622.0

- Usaglašeno sa IEC 60169-2 - ženski konektor,
- Montaža antenskog kabela preko F konektora (IEC 60169-24),
- Bez prigušenja signala,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6622.0 belo
art.6622.A antracit


Priključnica antenska TV prolazna IEC M 9,5mm
art.6621.0

- Usaglašeno sa IEC 60169-2 - muški konektor,
- Montaža antenskog kabela preko vijčane veze,
- Prigušenja signala cca 10dB,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6624.0 belo
art.6624.A antracit


Priključnica audio RCA dvostruka
art.6627.0

- Za prenos audio signala - stereo,
- Montaža provodnika lemljenjem,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6627.0 belo
art.6627.A antracit


Poklopac maske
art.6500

- Za pokrivanje mesta gde nedostaje modul,
- Pokriva širinu jednog modula 22,2 mm,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem

art.6500.0 belo
art.6500.A antracit

Instalacione sklopke
Sklopka jednopolna 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.655.0 art.655.0 beli taster
art.655.A antracit taster


Sklopka ukrsna 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.658.0 art.658.0 beli taster
art.658.A antracit taster


Sklopka naizmenična sa indikacijom 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
art.677.0 art.677.0 beli taster
art.677.A antracit taster


Taster sklopka za svetlo 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.659.0 art.659.0 beli taster
art.659.A antracit taster


Sklopka naizmenična 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.655.0 art.657.0 beli taster
art.657.A antracit taster


Sklopka jednopolna sa indikacijom 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
art.677.0 - Indikacija svetli kada je sklopka isključena:
art.675.0 beli,  
art.675.A antracit,  
- Indikacija svetli kada je sklopka uključena:
art.6752.0 beli,  
art.6752.A antracit,

Sklopka ukrsna sa indikacijom 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
art.678.0 art.678.0 beli taster
art.678.A antracit taster


Taster sklopka za svetlo sa indikacijom 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
art.659I.0 art.659I.0 beli taster
art.659I.A antracit taster


 

Sklopka jednopolna bez tastera 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.6551 art.6551Sklopka jednopolna indikatorska bez tastera 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je sklopka uključena
art.6751 art.6751Sklopka naizmenična bez tastera 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
art.6551 art.6871


Taster sklopka za zvono 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.660.0 art.660.0 beli taster
art.660.A antracit taster


Sklopka naizmenična bez tastera 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.6551 art.6571Sklopka jednopolna bez tastera 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.6551 art.6851Sklopka jednopolna indikatorska bez tastera 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je sklopka uključena
art.6751 art.6691


Taster sklopka za zvono sa indikacijom 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
art.660I.0 art.660I.0 beli taster
art.660I.A antracit taster


Taster sklopka jednopolna 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.655.0 art.689.0 beli taster
art.689.A antracit taster


Sklopka jednopolna 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.655.0 art.685.0 beli taster
art.685.A antracit taster


Sklopka ukrsna 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.658.0 art.688.0 beli taster
art.688.A antracit taster


Sklopka jednopolna indikatorska 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je sklopka uključena
art.677.0 art.6692.0 beli taster
art.6692.A antracit taster


Taster sklopke za roletne 10AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Par taster sklopki povezanih za upravljanje kretanjem elektromotora za roletne u dva smera
art.690.0 art.690.0 beli taster
art.690.A antracit taster


Sklopka naizmenična 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem
art.655.0 art.687.0 beli taster
art.687.A antracit taster


Sklopka jednopolna sa indikacijom 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
art.677.0 art.669.0 beli taster
art.669.A antracit taster

Sklopka naizmenična sa indikacijom 16AX/250V~
- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
art.677.0 art.670.0 beli taster
art.670.A antracit taster


Taster za sklopku jednostruki
   
art.6541.0 art.65411.0 art.65412.0 art.65413.0
  art.65411.0   art.65412.0   art.65413.0
  art.65411.A   art.65412.A   art.65413.A
art.65414.0 art.65415.0 art.65416.0
  art.6541.0   art.65414.0   art.65415.0   art.65416.0
  art.6541.A   art.65414.A   art.65415.A   art.65416.A
- Taster sklopke širine 22,2 mm za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku utiskivanjem
       


Taster za sklopku jednostruki sa indikacijom
 
art.6542.0 art.65421.0 art.65422.0 art.65423.0 art.65424.0
  art.65421.0   art.65422.0   art.65423.0   art.65424.0
  art.65421.A   art.65422.A   art.65423.A   art.65424.A
art.65425.0 art.65426.0 art.65427.0 art.65428.0
  art.6542.0   art.65425.0   art.65426.0   art.65427.0   art.65428.0
  art.6542.A   art.65425.A   art.65426.A   art.65427.A   art.65428.A
- Taster sklopke širine 22,2 mm za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku utiskivanjem
         

 

Taster za sklopku dvostruki
   
art.6581.0 art.65411.0 art.65412.0 art.65413.0
  art.65811.0   art.65812.0   art.65813.0
  art.65811.A   art.65812.A   art.65813.A
art.65414.0 art.65415.0 art.65416.0
  art.6581.0   art.65814.0   art.65815.0   art.65816.0
  art.6581.A   art.65814.A   art.65815.A   art.65816.A
- Taster sklopke širine 44,4 mm za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku utiskivanjem
       


  Regulatori jačine svetlosti

Regulator jačine svetlosti 40-300VA, 230V~/50Hz Regulator jačine svetlosti sa naizmeničnom sklopkom 40-300VA 230V~/50Hz Regulator jačine svetlosti sa rot. sklopkom 40-300VA 230V~/50Hz Regulator jačine svetlosti sa rot. sklopkom 800W, 230V~/50Hz

 

prikljucnice prikljucnice prikljucnice prikljucnice
- Za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice sa standardnim transformatorom,
- Usaglašeno sa IEC 60669-2-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija
- Za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice sa standardnim transformatorom,
- Usaglašeno sa IEC 60669-2-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija
- Za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice sa standardnim transformatorom,
- Usaglašeno sa IEC 60669-2-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija uključenosti
- Za sijalice sa užarenim vlaknom,
- Usaglašeno sa IEC 60669-2-1,
- Ugradnja u noseću prirubnicu utiskivanjem,
- Indikacija uključenosti
art.667.0 art.6671.0 art.668.0 art.6681.0
art.667.A art.6671.A art.668.A art.6681.A
 

Maske, Prirubnice, Kutije
Maska jednostruka
Prirubnica jednostruka sa stegačima za puni zid
 
Prirubnica jednostruka za šuplji zid
Montažna kutija
- Za pokrivanje sklopa sa jednim modulom širine 22,2 mm,
- Ugradnja na noseću prirubnicu utiskivanjem
- Za ugradnju jednog modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju Ø60 mm pomoću stegača
  - Za ugradnju jednog modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju Ø60 mm pomoću vijaka
- Kutija Ø60x40 mm za ugradnju jednostruke i dvostruke prirubnice,
- Ugradnja u šuplji zid pomoću kandži sa vijcima
art.6501.0 art.6511   art.65111 art.711
art.6501.0 art.6501.S art.6511   art.65111 art.711 (ø60 x 40)
art.6501.2 art.6501.P       za šuplji zid
art.6501.3 art.6501.G        
art.6501.9 art.6501.Z        

Maska dvostruka
Prirubnica dvostruka sa stegačima za puni zid
 
Prirubnica dvostruka za šuplji zid
Montažna kutija
- Za pokrivanje sklopa sa dva modulom širine 22,2 mm,
- Ugradnja na noseću prirubnicu utiskivanjem
- Za ugradnju dva modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju Ø60 mm pomoću stegača
  - Za ugradnju dva modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju Ø60 mm pomoću vijaka
- Kutija Ø60x40 mm za ugradnju jednostruke i dvostruke prirubnice,
- Ugradnja u šuplji zid pomoću kandži sa vijcima
art.6501.0 art.6511   art.65111 art.711
art.6502.0 art.6502.S art.6512   art.65121 art.711 (ø60 x 40)
art.6502.2 art.6502.P       za šuplji zid
art.6502.3 art.6502.G        
art.6502.9 art.6502.Z        

Maska trostruka
Prirubnica trostruka
Montažna kutija za puni zid trostruka
Montažna kutija za šuplji zid trostruka
- Za pokrivanje sklopa sa tri modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja na noseću prirubnicu utiskivanjem
- Za ugradnju tri modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju art.6523 i art.6533 pomoću vijaka
- Kutija za ugradnju trostruke prirubnice,
- Ugradnja u puni zid pod malter
- Kutija za ugradnju trostruke prirubnice,
- Ugradnja u šuplji zid pomoću kandži sa vijcima
art.6503.0 art.6513 art.6523 art.6533
art.6503.0 art.6503.S art.6513 art.6523 art.6533
art.6503.2 art.6503.P      
art.6503.3 art.6503.G      
art.6503.9 art.6503.Z      
Maska četvorostuka
Prirubnica četvorostuka
Montažna kutija za puni zid četvorostuka
Montažna kutija za šuplji zid četvorostuka
- Za pokrivanje sklopa sa četiri modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja na noseću prirubnicu utiskivanjem
- Za ugradnju četiri modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju art.6524 i art.6534 pomoću vijaka
- Kutija za ugradnju četvorostruke prirubnice,
- Ugradnja u puni zid pod malter
- Kutija za ugradnju četvorostruke prirubnice,
- Ugradnja u šuplji zid pomoću kandži sa vijcima
art.6503.0 art.6513 art.6523 art.6533
art.6504.0 art.6504.S art.6514 art.6524 art.6534
art.6504.2 art.6504.P      
art.6504.3 art.6504.G      
art.6504.9 art.6504.Z      
Maska petostruka
Prirubnica petostruka
 
Montažna kutija za šuplji zid petostruka
- Za pokrivanje sklopa sa pet modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja na noseću prirubnicu utiskivanjem
- Za ugradnju pet modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju art.6525 pomoću vijaka
  - Kutija za ugradnju petostruke prirubnice,
- Ugradnja u puni zid pod malter
art.6503.0 art.6513   art.6533
art.6505.0 art.6505.S art.6515   art.6525
art.6505.2 art.6505.P      
art.6505.3 art.6505.G      
art.6505.9 art.6505.Z      
Maska sedmostruka
Prirubnica sedmostruka
 
Montažna kutija za puni i šuplji zid sedmostruka
- Za pokrivanje sklopa sa sedam modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja na noseću prirubnicu utiskivanjem
- Za ugradnju sedam modula širine 22,2 mm,
- Ugradnja u montažnu kutiju art.6527 i art.6537 pomoću vijaka
  - Kutija za ugradnju sedmostruke prirubnice,
art.6503.0 art.6513   art.6527
  art.6537
art.6507.0 art.6507.S art.6517   art.6527
art.6507.2 art.6507.P     art.6537
art.6507.3 art.6507.G      
art.6507.9 art.6507.Z      
Ukrasni poklopci za montažne kutije
Zaštitni poklopci za montažne kutije
Odstojnik za povezivanje montažnih kutija

- Poklopac za zatvaranje montažne kutije

kada se koristi kao razvodna ili za izjednačenje potencijala,
- Ugradnja na montažnu kutiju vijcima

- Poklopac za zaštitu kutije i provodnika prilikom malterisanja,
- Snabdeven signalnim pipcima radi lakšeg pronalaženja nakon malterisanja,
- Ugradnja na montažnu kutiju utiskivanjem
- Odstojnik za postavljanje montažnih kutija za puni zid prilikom nizanja više sklopova,
- Ugradnja na montažnu kutiju utiskivanjem sa donje strane
art.65232 art.65231 art.6529
art.65232 trostruki art.65231 trostruki art.6529
art.65242 četvorostruki art.65241 četvorostruki  
  art.65271 sedmostruki